آخرین اخبار :

صنعت

اولويت هاي تحقيقاتي سال 1398 شركت مديريت توليد برق نكا اعلام شد
برگزاري مانور آمادگي در شرايط اضطراري در نيروگاه نكا
نشست نمايندگان ورزشي آتش­ نشانان شرق استان مازندران در نيروگاه نكا برگزارشد
بزرگداشت روز ملي درياي خزر در نيروگاه نكا
برگزاري آيين جشن عيد سعيد غديرخم در نيروگاه نكا
تقدير مديرعامل شركت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي از بسيجيان نيروگاه