آخرین اخبار :

صنعت

برگزاري جشن اعياد شعبانيه در نيروگاه نكا
 ديدار مديران و كاركنان نيروگاه نكا با جانبازان قطع نخاعي استان مازندران
 بازديد اساتيد دانشگاه هاي آزاد استان مازندران از نيروگاه نكا
 برگزاري محفل انس با قرآن كريم در نيروگاه نكا