آخرین اخبار :

فرمانداری

منع تردد ۱۲ و ۱۳ فروردین و اتراق در مناطق کوهستانی
رزمایش بزرگ پدافند بیولوژیک سپاه در نکا
اجرای طرح محدودیت تردد در ورودی‌های شهر نکا
پایش روزانه بازار نکا برای پیشگیری از کرونا
کمک 1 میلیارد و 150 میلیون تومانی خیرین سلامت نکا
خودداری در تردد غیر ضرور و دید و بازدیدها
لزوم قطع زنجیره ارتباط افراد با یکدیگر