آخرین اخبار :

شرکت ها / شرکت نیروگاه شهید سلیمی نکا

برگزاري كارگاه آموزشي شناسايي و ارزيابي ريسك  در نيروگاه نكا
واحد 4 بخاري نيروگاه نكا مجددا وارد مدار توليد شد.
برگزاري جشن اعياد شعبانيه در نيروگاه نكا
تجليل استاندار ازمسئول امور بانوان و خانواده نيروگاه شهيد سليمي نكا
 ديدار مديران و كاركنان نيروگاه نكا با جانبازان قطع نخاعي استان مازندران