آخرین اخبار :

شرکت ها

تجليل استاندار ازمسئول امور بانوان و خانواده نيروگاه شهيد سليمي نكا
 ديدار مديران و كاركنان نيروگاه نكا با جانبازان قطع نخاعي استان مازندران
 بازديد اساتيد دانشگاه هاي آزاد استان مازندران از نيروگاه نكا
 برگزاري محفل انس با قرآن كريم در نيروگاه نكا