آخرین اخبار :

شرکت ها

تعميرات غير­مترقبه و تعويض پره ­هاي آسيب ديده توربين واحد 4 بخاري با ركوردي کمتر از صد ساعت
بیش از 530 هزار ليتر در مصرف آب واحدهای بخار نیروگاه نکا صرفه­ جويي شد.
واحد 4 بخاري نيروگاه نكا به مدارتوليد برگشت.
تجلیل از کارشناس نیروگاه نكا در جشنواره امتنان از نخبگان جامعه ­کار و تولید مازندران
تقدير استاندار مازندران از مديرعامل و كاركنان نيروگاه نكا