آخرین اخبار :

سیاست

تعامل با دستگاههای خدمات رسان برای رفع موانع و اتمام پروژه های مسکن مهر
برگزاری پنجمین جلسه کارگروه زلزله و لغزش لایه های زمین استان
دفتری برای مطالعه و رصد ظرفیت های کشورهای آسیای میانه راه اندازی شود
موانع مشارکت مردم برای آبادانی و سازندگی استان برداشته می شود
انتصاب در اداره كل راه و شهرسازي استان مازندران
تکریم ارباب رجوع و کارگشایی امور مردم وظیفه همیشگی و دائمی مدیران است