آخرین اخبار :
کد خبر : 3244 یکشنبه 31 تير 1397 اقتصاد
حسن خیریانپور خبر داد:

استان مازندران رتبه اول بهبود محیط کسب و کار را احراز کرد

حسن خیریانپور معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منابع استانداری مازندران گفت: بر اساس پایش ملی محیط کسب و کار ایران در زمستان سال 1396 که به استناد ماده 4 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، توسط مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزی ایران انجام شد ، استان مازندران با کسب امتیاز 5/14 در زمستان 1396 در بین کلیه استانهای کشور رتبه اول را کسب نموده است ‎

حسن خیریانپور معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منابع استانداری مازندران گفت: بر اساس پایش ملی محیط کسب و کار ایران در زمستان سال 1396 که به استناد ماده 4 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ، توسط مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزی ایران انجام شد ، استان مازندران با کسب امتیاز  5/14 در زمستان 1396 در بین کلیه استانهای کشور رتبه اول را کسب نموده است  
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مازندران تصریح کرد : بر اساس یافته های این طرح در زمستان 1396 استانهای مازندران – قزوین – زنجان به ترتیب از اول تا سوم دارای بهترین وضعیت محیط کسب و کار نسبت به سایر استانهای کشور ارزیابی شده اند . 
حسن خیریانپور افزود: در حالی که در پاییز سال 1396 امتیاز استان مازندران در بهبود محیط کسب و کار 5/53( امتیاز پایین تر ) بوده در زمستان 1396 به 5/14 ارتقاء یافته است . ضمن اینکه این عدد نسبت به فصل قبل خود در مازندران 7/05- درصد تغییرات را نشان داده که نسبت به سایر استانها رشد و بهبود بالایی را بیانگر می باشد .

افزودن دیدگاه

دیدگاه ها