آخرین اخبار :
کد خبر : 12476 پنج شنبه 2 خرداد 1398 دولت و ادارات
اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران

برگزاری هفتادودومین جلسه کارگروه شورای تامین مسکن استان مازندران

هفتاد و دومین جلسه کارگروه شورای مسکن مازندران با حضور مهدی رازجویان معاون هماهنگی امور عمرانی و سید محمد نظری مدیرکل راه و شهرسازی استان مازندران و سایر دستگاه‌های خدمت‌رسان با هدف بررسی موانع و مشکلات مسکن مهر در استانداری مازندران برگزار شد.

هفتاد و دومین  جلسه کارگروه شورای مسکن مازندران با حضور مهدی رازجویان معاون هماهنگی امور عمرانی و سید محمد نظری مدیرکل راه و شهرسازی استان مازندران و سایر دستگاه‌های خدمت‌رسان با هدف بررسی موانع و مشکلات مسکن مهر در استانداری مازندران برگزار شد.

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع‌رسانی اداره کل راه شهرسازی استان مازندران، معاونت هماهنگی امور  عمرانی استانداری مازندران  با اشاره به اینکه درخصوص تقلیل سود دوران مشارکت بانک تجارت و یا افزایش زمان بازپرداخت، مقرر گردید موضوع پس از پاسخ استعلام از سوی بانک تجارت در شورای مسکن آتی مطرح  شود افزود : همچنین نامه‌ای با امضای استاندار  به  مهندس مهرآبادی(قائم مقام محترم وزیر در طرح مسکن مهر) در همین خصوص تنظیم گردد.

مهندس رازجویان خاطرنشان کرد :

درخصوص قیمت‌گذاری واحدهای پروژه مسکن مهر سارویه ساری، مقرر گردید کمیته قیمت‌گذاری اداره کل راه و شهرسازی بررسی نموده و قیمت پیشنهادی از سوی کمیته فوق جهت تصویب در جلسه شورای مسکن استان مطرح گردد.

 

در ادامه این نشست سید محمد نظری مدیرکل راه و شهرسازی استان مازندران در خصوص احداث مرکز بهداشت درمانی در پروژه مسکن مهر سارویه ساری تصریح کرد :  باتوجه به پاسخ منفی از سوی مرکز بهداشت مقرر گردید اداره کل راه و شهرسازی طی مکاتبه با دستگاه ذیربط مجدداً پیگیری نموده و در جلسه آتی نیز از رئیس دانشگاه علوم پزشکی دعوت بعمل آید..

 

وی درخصوص احداث کلانتری  در مجموعه‌های مسکن مهر سارویه ساری اظهار کرد :

  اداره کل راه و شهرسازی طی دعوتنامه ای جهت تشکیل جلسه با حضور معاونت محترم عمرانی استانداری، معاون سیاسی استانداری،  و نیروی انتظامی  حداکثر ظرف مدت یک هفته اقدام می نماید.

 

مهندس نظری یادآور شد :

درخصوص قیمت‌گذاری واحدهای پروژه مسکن مهر سارویه ساری، مقرر گردید کمیته قیمت‌گذاری اداره کل راه و شهرسازی بررسی نموده و قیمت پیشنهادی از سوی کمیته فوق جهت تصویب در جلسه شورای مسکن استان مطرح گردد

 

 

 

 

 

 

 

 

افزودن دیدگاه

دیدگاه ها