آخرین اخبار :
کد خبر : 1013 یکشنبه 30 ارديبهشت 1397 علم و فناوري
روابط عمومی دانشگاه مازندران

صدور گواهی قبولی در نخستین آزمون زبان روسی انیستیتو پوشکین کشور روسیه برای دانشجویان دانشگاه مازندران

به گزارش روابط عمومی دانشگاه مازندران، درآذر ماه سال گذشته، نخستین آزمون زبان روسی انیستیتو پوشکین کشور روسیه در دانشگاه الزهرا برگزار شد.

  به گزارش روابط عمومی دانشگاه مازندران، درآذر ماه سال گذشته، نخستین آزمون زبان روسی انیستیتو پوشکین کشور روسیه در دانشگاه الزهرا برگزار شد.

       براساس این گزارش دکتر محمود عزیزی مدیر دفتر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه مازندران با اعلام این خبر افزود: در این آزمون که برای اولین بار در نوع خود و در مرکز شبکه همکاری های بین دو دانشگاه الزهرا و پوشکین برگزار گردید، دانشجویان گروه زبان روسی دانشگاه مازندران نیز شرکت کردند.

       دکتر عزیزی ادامه داد: این آزمون به صورت کتبی، شفاهی و مصاحبه توسط اساتید انیستیتو پوشکین که به همین منظور  به ایران آمده بودند، برگزار شد. با همت گروه زبان روسی و حمایت دفتر همکاری های بین الملل دانشگاه مازندران، 7 تن از دانشجویان گروه روسی این دانشگاه در آزمون فوق شرکت کردند و هر 5 مرحله آن را با موفقیت گذراندند.

      مدیر دفتر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه با بیان این که پس از چند ماه انتظار، گواهی های دانشجویان صادر و به آنها تحویل داده شد، اظهار داشت: این گواهی ها مستقیما توسط وزارت آموزش و علوم فدراسیون روسیه صادر و توسط رییس دانشگاه پوشکین امضا شده است.

افزودن دیدگاه

دیدگاه ها