سه شنبه، 04 اردیبهشت 97 ساعت 08:52 ب.ظ / Tue, 2018 April 24
به افق ساری
اذان صبح: 03:41
طلوع خورشید: 05:13
اذان ظهر: 11:56
غروب خورشید: 18:40
اذان مغرب: 18:59

- شرکت‌ها - خبرنگاران مرکز مازندران از تصفیه خانه فاضلاب شهر ساری بازدید کردند

تبلیغات
به منظور آشنایی با روند فعالیت تصفیه فاضلاب:

خبرنگاران مرکز مازندران از تصفیه خانه فاضلاب شهر ساری بازدید کردند

تاریخ 04 اسفند 1395 ساعت 14:17:30
منبع: روابط عمومی آبفای شهری مازندران
کد خبر: 028831
به منظور آشنایی با روند فعالیت مدول اول ومراحل ساخت مدول دوم و نیز فعالیت تصفیه فاضلاب، خبرنگاران مرکز مازندران از تصفیه خانه فاضلاب شهر ساری  و مرکز آزمایشگاه جامع بازدید کردند.
خبرنگاران مرکز مازندران از تصفیه خانه فاضلاب شهر ساری بازدید کردند

به گزارش شرکت آبفاشهری مازندران، در این بازدید مدیر دفتر نظارت بر بهره برداری از فاضلاب شهری استان، با بیان اینکه عملیات اجرایی احداث شبکه جمع آوری فاضلاب از سال 82 در شهر ساری آغاز شد گفت: برای اجرای این طرح 650 کیلومتر شبکه پیش بینی شد که تا کنون 320 کیلومتر آن احداث و در مدول اول در حال بهره برداری است.

مهندس وریجی، با بیان اینکه این تصفیه خانه در 4 مدول پیش بینی شد و در هر مدول 105 هزار نفر تحت پوشش قرار می گیرد، افزود: در مدول اول 15 هزار انشعاب با ظرفیت جمع آوری و تصفیه 14 هزار متر مکعب فاضلاب از سال 92 در حال استفاده است.

وی، با بیان اینکه مدول دوم با 95 درصد پیشرفت فیزیکی در حال ساخت است، تصریح کرد: این مدول با پوشش قرار دادن 105 هزار نفر، ظرفیت  جمع آوری و تصفیه 24 هزار متر مکعب فاضلاب را داراست.

مدیر دفتر نظارت بر بهره برداری از فاضلاب شهری آبفاشهری مازندران، فرایند تصفیه در این تصفیه خانه را لجن فعال با هوادهی عمقی و اختلاط کامل با قابلیت حذف نیتروژن و پساب ضد عفونی شده منطبق با استاندارد های موجود دانست و افزود: این تصفیه خانه دارای واحدهای گندزدایی، ته نشین های اولیه و ثانویه، هوادهی، ایستگاه پمپاژ کف شکن ها، مخزن تغلیظ لجن، بوگیر، هاضم هوازی، آبگیری لجن ومخزن زلال سازی و... می باشد.   

مهندس وریجی، با بیان اینکه در مدول دوم از تجهیزات و تکنولوژی روز دنیا استفاده می شود، گفت: روند احداث و نصب تجهیرات و طراحی تصفیه خانه ها از حساسیت بالایی برخوردار هستند .

وی خاطرنشان کرد: این تصفیه خانه بدون بو و صدا در حال فعالیت است و سیستم حذف بو در مدول دوم نیز بهینه سازی می شود.

مهندس وریجی پساب حاصل از تصفیه فاضلاب را مطابق استاندارد و  مناسب برای توسعه فضای سبز و اراضی کشاورزی دانست و افزود: با توجه به کمبود آب و کاهش ذخیره سفره های آب زیر زمینی پسابهای حاصل از تصفیه فاضلاب می تواند در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد.

مدیر دفتر نظارت بر بهره برداری از فاضلاب شهری آبفاشهری مازندران نیز در بازدید از آزمایشگاه مرجع گفت: آزمایشهای میکروبی، شیمیایی و بیولوژیکی و ریزآلاینده های آلی در این آزمایشگاه با صحت و دقت انجام می شود.

وی، ادامه داد: از طریق سیستم پایش به صورت آنلاین  پارامترها و موارد آنالیز شده، بررسی می شود.

Bookmark and Share
نظر شما
پاسخ به:

Your Name Description

Your Email Description

Your Website Description

Your Comment Description

 

Parent Comment Description

وارد نمودن نام و نام خانوادگی، ایمیل و وب‌سایت اختیاری می‌باشد.