آخرین اخبار :
کد خبر : 3179 یکشنبه 17 تير 1397 سیاست
روابط عمومی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

اعضاي كميته فرهنگي و آموزشي شوراي راهبردي مديريت سبز دانشگاه منصوب شدند

طي احكامي از سوي دكتر جواد واثقي اميري رييس دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل، دكتر اميد جهانيان به عنوان رييس، دكتر مريم نيكزاد به عنوان دبير و آقايان دكتر محمد جواد ميرنيا، احمد گلچوب فيروزجايي و خانم كاميليا ربيعي و همچنين مهندس احمد حقگوي دانشجوي دوره كارشناسي ارشد مهندسي عمران به عنوان اعضا كميته فرهنگي و آموزشي شوراي راهبردي مديريت سبز دانشگاه منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومي، طي احكامي از سوي دكتر جواد واثقي اميري رييس دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل، دكتر اميد جهانيان به عنوان رييس، دكتر مريم نيكزاد به عنوان دبير و آقايان دكتر محمد جواد ميرنيا، احمد گلچوب فيروزجايي و خانم كاميليا ربيعي و همچنين مهندس احمد حقگوي دانشجوي دوره كارشناسي ارشد مهندسي عمران به عنوان اعضا كميته فرهنگي و آموزشي شوراي راهبردي مديريت سبز دانشگاه منصوب شدند.

در متن احكام اعضا چنين آمده است:

احتراماً، به استناد بند «۲-ج» ماده ۳ دستورالعمل مديريت سبز (مصرف انرژي، مواد و حفظ محيط زيست) دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي، پژوهشي، به‌موجب اين حكم، به‌عنوان عضو كميته فرهنگي و آموزشي شوراي راهبردي مديريت سبز دانشگاه منصوب مي‌شويد.

اميد است با توكل به خداوند متعال و همكاري ساير اعضاي كميته، نسبت به فرهنگ‌سازي و آموزش اقشار دانشگاهي، اهتمام ورزيده و نقش موثري در نهادينه ساختن مديريت سبز، ايفا نماييد.

افزودن دیدگاه

دیدگاه ها