آخرین اخبار :
کد خبر : 25144 پنج شنبه 6 آذر 1399 صنعت
نيروگاه شهيد سليمي نكا

انتصاب ابراهيم اندرخورا معاون مالي و پشتيباني شركت بعنوان مسئول مبارزه با پولشويي شركت

طي حكمي ابراهيم اندرخورا معاون مالي و پشتيباني شركت به عنوان مسئول مبارزه با پولشويي شركت منصوب شد.

مهندس محسن نعمتي رئيس هيئت مديره و مديرعامل شركت مديريت توليدبرق نكا، طي حكمي ابراهيم اندرخورا معاون مالي و پشتيباني شركت را به عنوان مسئول مبارزه با پولشويي شركت منصوب نمود.

افزودن دیدگاه

دیدگاه ها