آخرین اخبار :
کد خبر : 25074 چهارشنبه 12 شهريور 1399 صنعت
نيروگاه شهيد سليمي نكا

انتشار مقاله ISI کارشناس نیروگاه نکا در مجله بين­ المللي

مقاله ISI ­امید حیدری از كارشناسان نيروگاه شهيدسليمي نكا با عنوان: « بهینه­ سازی تأثیر گرمایی لوله کویل موجدار مارپیچی در مبدل­های حرارتی با استفاده از روش تجربی تاگوچی( انرژی و آنالیز اگزرژی ) »

انتشار مقاله ISI کارشناس نیروگاه نکا در مجله بين­ المللي

      مقاله ISI ­امید حیدری از كارشناسان نيروگاه شهيدسليمي نكا با عنوان: « بهینه­سازی تأثیر گرمایی لوله کویل موجدار مارپیچی در مبدل­های حرارتی با استفاده از روش تجربی تاگوچی( انرژی و آنالیز اگزرژی ) »

Optimizing the hydrothermal performance of helically corrugated coiled tube heat exchangers using taguchi's empirical method: energy and exergy analysis

در مجله بين­ المللي jornal of thermal analysis and calorimetry انگلستان به چاپ رسید و از سوی آکادمی کیادو بوداپست مجارستان بازنشر یافت.

      در تهیه این مقاله مهدی میانساری، حسین آراسته و داود طغرایی مشارکت داشتند.

افزودن دیدگاه

دیدگاه ها