آخرین اخبار :
کد خبر : 25073 چهارشنبه 12 شهريور 1399 صنعت
نيروگاه شهيد سليمي نكا

پذيرش مقاله یکی از كارکنان نيروگاه نكا در کنفرانس بین­ المللی چالش­ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنايع، مدیریت و حسابداری

مقاله مشترک یاسین سراج از كارکنان نيروگاه شهيدسليمي نكا و سیدمجتبی کاوسی داودی تحت عنوان « حل یک مدل دو هدفه RCPSP با استفاده از الگوریتم فرا­ابتکاری و ترکیبی رقابت استعماری- ژنتیک » از سوي ارزيابان اولین کنفرانس بین­ المللی چالش­ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنايع، مدیریت و حسابداری، جهت ارائه شفاهی پذيرفته شد.

پذيرش مقاله یکی از كارکنان نيروگاه نكا در کنفرانس بین­ المللی چالش­ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنايع، مدیریت و حسابداری

       مقاله مشترک یاسین سراج از كارکنان نيروگاه شهيدسليمي نكا و سیدمجتبی کاوسی داودی تحت عنوان « حل یک مدل دو هدفه RCPSP با استفاده از الگوریتم فرا­ابتکاری و ترکیبی رقابت استعماری- ژنتیک » از سوي ارزيابان اولین کنفرانس بین­ المللی چالش­ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنايع، مدیریت و حسابداری، جهت ارائه شفاهی پذيرفته شد.

   در این مقاله تحقیقاتی ابتدا الگوریتم فرا ابتکاری جدیدی با ترکیب الگوریتم رقابت استعماری و الگوریتم ژنتیک (ICA-GA) معرفی شد. در ادامه با طرح یک مسئله دو هدفه زمانبندی پروژه در صدد کاهش زمان و هزینه اجرای آن با الگوریتم پیشنهادی بر آمده است. سپس اعتبار الگوریتم ترکیبی ICA-GA با الگوریتم معروفMOPSO  سنجیده و در نهایت نتیجه­گیری می­شود که الگوریتم رقابت استعماری- ژنتیک در حل مدل پیشنهادی بر الگوریتم معروفMOPSO  برتری داشته و از کارایی بالاتری برخوردار است.

      این کنفرانس در نهایت بدلیل شیوع ویروس کرونا در کشور بصورت غیر حضوری برگزار شد.

افزودن دیدگاه

دیدگاه ها