آخرین اخبار :
کد خبر : 24991 چهارشنبه 4 تير 1399 اقتصاد

طرح اتصال بازارهای روسیه و ایران ؛ گامی برای ثبات به روند تولیدات داخلی

مزایای ارتباط تجاری با روسیه و شرط ورود به بازار روسیه بی تردید موجب تضمین ارایه ثابت کالا برای یک دوره مشخص با یک قیمت ثابت (البته با لحاظ رشد تورم و هزینه های احتمالی) است.

متاسفانه از صد سال پیش تا به امروز بازرگانان ایرانی نتوانسته اند بازاری برای محصولات داخلی بیابند چونکه از صد سال پیش در ایران بازرگانی خارجی دولتی شد . 

حال پرسش اینجاست چرا در ایران بازرگانی در انحصار دولت است؟
باید گفت هر فعالیت در بازرگانی خارجی دو ویژگی خاص دارد :

الف- بازرگانی که می خواهد دو بازار را پیوسته نماید پایه ی فعالیتش بر انتقال داده های است که سرانجامش ، شناخت بازارها از یکدیگر می باشد . که در اینجا فعالیت بازرگانی دارای آثار فرهنگی و حاکمیتی خواهد بود. و رویدادهای تاریخی نشان می دهد که مراودات تجاری زمینه تغییرات بنیادین فرهنگی و سپس سیاسی را به دنبال دارد . 
ب- بازرگانی خارجی همراه با بدست آوردن ثروت با بهره برداری خصوصی و شخصی از منابع ملی است پس هر شخصیتی که با منطق سود و زیان وارد عرصه بازرگانی خارجی شود صاحب درآمدهای کلان می شود . 
چون در صد سال گذشته کشور و دولت و حکومت ایران نتوانسته است تبعات و آثار منفی بازرگانی  خارجی خصوصی را مهار و اداره کند به ناچار تجارت خارجی در انحصار دولتها درآمده است . 
اما در  کشورهای قانونمندار به ویژه کشورهای صنعتی ، حکومتها توانسته اند این دو آسیب را مهار کنند و‌ تجارت خارجی از انحصار دولتها خارج کنند.
بنابراین دولتها نه در بازار کشوری وارد می شوند و نه اجازه می دهند دولت دیگری در امور بازار آنها دخالت کند ، پس برای ورود به بازار های دیگر کشورها باید بخش خصوصی وارد کار شود ‌و این مهم تنها از نهادهای غیر دولتی ساخته است. 
 البته فعالیت و اهداف گمرکات در سطح جهانی  با این روند تغییر یافته است.
پدیده های  تاریخی که معرف چگونگی فعالیت بازرگانی خارجی غیر دولتی است:

...جاده  ابریشم 
...نفوذ کمپانی هند شرقی در شبه قاره هند 
...پس از جنگ جهانی دوم ، کشور آمریکا به پشتوانه تولیدات انبوه صنعتی و با اتکا به تجربه های کشورهای اروپای به ویژه انگلستان توانست  بازارهای نوین را تسخیر کند.
بررسی این سه رویداد تاریخی ،شناخت اتصال بازار و تاثیرات ناشی از آن را فراهم می آورد .
پس با این مقدمه به بحث پیوستگی بازار ایران و روسیه می پردازیم .با نگاه به ویژگی های خاص کشور روسیه ورود به بازار روسیه تنها از راه موافقت دولت روسیه می باشد ترتیبات این امر گفته خواهد شد.
حقوق دولتی و عوارض گمرکی در بازرگانی بر پایه ی پیوستگی بازار از منطق دیگری پیروی می کند که ‌‌در این باره گفتگو خواهد شد. 
چون در ایران نهاد «اتاق بازرگانی» فاقد استقلال شخصیتی است و اتاق های بازرگانی عملاً تابع نظرات وزارت بازرگانی هستند و از توانای ارتباطاتی با جوامع مختلف ناتوان هستند 
پس برای اتصال و دسترسی به بازار روسیه 
این پرسش ها بررسی و پاسخ داده خواهد شد. 

چگونگی تقویت نهاد بازرگانی 
چگونگی استقلال شخصیت نهادبازرگانی 
چگونگی  حفظ منافع ملی و هویت ملی در عین حال که با دیگر بازارهای جهانی ارتباط دو سویه برقرار گردد . 
چگونگی منطق اخذ عوارض گمرکی و حقوق دولتی برای جلوگیری از کسب درآمدهای نامشروع 
چگونگی فعالیت بازرگانی خارجی و اداره و مدیریت آثار فرهنگی در تبادلات تجاری خارجی. 
چگونگی نظارت تام و‌کمال حکومت بر فعالیت بازرگانی خارجی که امکان مهار تبعات بازرگانی خارجی فراهم آید مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت و پیشنهادهای به متناسب  بیان خواهد شد .

 

حمید  تبرزن

افزودن دیدگاه

دیدگاه ها