آخرین اخبار :
کد خبر : 13570 شنبه 29 تير 1398 صنعت
نيروگاه شهيد سليمي نكا

نجات و رهاسازي يك بهله باز شكاري در نيروگاه نكا

يك بهله باز شكاري با تلاش يكي از كاركنان نيروگاه شهيدسليمي نكا از خطر تلف شدن نجات و به آغوش طبيعت بازگردانده شد.

نجات و رهاسازي يك بهله باز شكاري در نيروگاه نكا

      يك بهله باز شكاري با تلاش يكي از كاركنان نيروگاه شهيدسليمي نكا از خطر تلف شدن نجات و به آغوش طبيعت بازگردانده شد.

      اين باز گرفتار شده در توري­هاي فنس محوطه ايستگاه تخليه سوخت نكا، توسط آرمان نقدي از كاركنان بهره­برداري نيروگاه از مرگ حتمي نجات و پس از حصول اطمينان از سلامتي آن مجدداً در دامان طبيعت رهاسازي شد.

      از طرف برخي از شكارچيان و سودجويان فرصت طلب جهت تصاحب اين شكارچي تيز پرواز، پيشنهادهاي مالي وسوسه كننده­اي هم به ايشان ارائه شده بود كه در راستاي حفظ ذخاير ارزشمند طبيعت و حمايت از گونه ­هاي نادر پرندگان و البته طبع بلند جوينده، مورد پذيرش قرار نگرفت.

افزودن دیدگاه

دیدگاه ها