آخرین اخبار :
کد خبر : 12520 چهارشنبه 29 خرداد 1398 اقتصاد
فرماندار نکا درکارگروه توسعه صادرات عنوان کرد:

استفاده از پتانسیل های شهرستان در صادرات

فرماندار نکا: صادرات یک فرآیند زنجیره ایست، برای موفقیت در این زمینه کل مسیر را دید و مورد ارزیابی قرار داد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان نکا، توحیدی مقدم فرماندار شهرستان نکا در کارگروه توسعه صادرات شهرستان بیان داشت: صادرات یک فرآیند زنجیره ایست، برای موفقیت در این زمینه کل مسیر را دید و مورد ارزیابی قرار داد.

نماینده عالی دولت در این شهرستان، اینگونه نشست ها را کاملا عملیاتی و کاربردی دانست و تصریح کرد: در چهارچوب قانون، برای حل مشکلات با استفاده از پیشنهادات بخش خصوصی و ارائه راهکارها و بصورت جدی و دقیق پیگیری شود.

توحیدی مقدم با اشاره به استفاده از پتانسیل های موجود در شهرستان افزود: بندر امیرآباد و سایر پتانسیل های موجود این منطقه در کنار توانمندی نیروی انسانی، می تواند گامهای مؤثری در راه پیشرفت و رونق توسعه صادرات شهرستان باشند.

افزودن دیدگاه

دیدگاه ها