آخرین اخبار :
کد خبر : 12472 سه شنبه 31 ارديبهشت 1398 صنعت
نيروگاه شهيد سليمي نكا

برگزاري كارگاه آموزشي شناسايي و ارزيابي ريسك در نيروگاه نكا

با توجه به استقرار ويرايش جديد استاندارد سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي ISO 45001:2018 در شركت، كارگاه آموزشي تكنيك هاي شناسايي و ارزيابي ريسك هاي ايمني و مخاطرات شغلي در نيروگاه شهيدسليمي نكا برگزار شد.

برگزاري كارگاه آموزشي شناسايي و ارزيابي ريسك­ در نيروگاه نكا

      با توجه به استقرار ويرايش جديد استاندارد سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي  ISO 45001:2018 در شركت، كارگاه آموزشي تكنيك­هاي شناسايي و ارزيابي ريسك­هاي ايمني و مخاطرات شغلي در نيروگاه شهيدسليمي نكا برگزار شد.

      در اين كارگاه دو روزه آموزشي كه بمنظور آشنايي مديران و كارشناسان با عوامل زيان ­آور محيط كار و پيشگيري از عوارض شغلي برگزار شد، تعاريف و مفاهيم کاربردي در شناسايي و ارزيابي ريسک، اهداف ارزیابی ریسک، فرآیند ارزیابی ریسک، شناسايي مخاطرات شغلی، متد ارزيابي ريسک و چگونگي ارزیابی خطرات شناسایی شده توسط مشاوران شركت ارائه گرديد.

      همچنين در اين كارگاه شركت­ كنندگان، نسبت تهيه چك ليستي از ريسك­ها و مخاطرات شغلي واحدهاي خود و ارزيابي ريسك­هاي احصاء شده اقدام نمودند.

افزودن دیدگاه

دیدگاه ها