آخرین اخبار :
کد خبر : 1135 شنبه 19 خرداد 1397 ورزش
روابط عمومی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

اعلام نتايج مسابقات ورزشي جام رمضان ويژه بانوان كارمند

به گزارش روابط عمومي، از سوي شوراي صنفي كارمندان و اداره تربيت بدني دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل، مسابقات واليبال و داژبال ويژه كاركنان خانم در سالن تربيت بدني دانشگاه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي، از سوي شوراي صنفي كارمندان و اداره تربيت بدني دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل، مسابقات واليبال و داژبال ويژه كاركنان خانم در سالن تربيت بدني دانشگاه برگزار شد.

اسامي اعضاي تيم هاي اول تا سوم مسابقه واليبال كه با حضور ۵ تيم برگزار شد به شرح ذيل مي باشد:

تيم اول: خانم ها آمنه سليماني، نجيبه هدايتي، بهاره سيدين، شهربانو سرايدار منصور و فريبا فخري.

 تيم دوم: كلثوم عنايت زاده، زهرا ببوجاني، طاهره زرگر نتاج، ثريا علي آبادي و فاطمه بابا گل زاده.

 تيم سوم، ربابه عليزاده، فاطمه محمد نتاج،  زهرا خيرالله پور، مينا كجكولي و معصومه خستوان.

اسامي اعضاي تيم هاي اول تا سوم مسابقه دژابال بانوان كارمند كه متشكل از ۶  تيم بود نيز به شرح ذيل مي باشد:

تيم اول: مينا كجكولي، ثريا علي آبادي، نجيبه هدايتي و فاطمه عزيزي.

 تيم دوم: آمنه سليماني، زهره قلي زاده، مريم قلي پور و عظيمه خدادادي

تيم سوم: فاطمه محمد نتاج، معصومه لطفي، معصومه خستوان و بهاره سيدين.

افزودن دیدگاه

دیدگاه ها