آخرین اخبار :
کد خبر : 1090 سه شنبه 8 خرداد 1397 سیاست
استاندار مازندران، در جلسه کارگروه آرد و نان استان؛

ضرورت مهارت آموزی برای ارتقاء کیفیت نان

مقام عالی دولت در استان، در این جلسه بر ضرورت ارتقا کیفیت نان تاکید کرد و یاد آور شد: مهارت تولید نان کیفی و مناسب از طریق آموزش های لازم پیگیری شود.

استاندار مازندران، گفت: سندی بمنظور مدیریت یکپارچه بر روند تهیه و توزیع گندم و فرآیند پخت کیفی و عرضه نان تدوین شود.

به گزارش روابط عمومی استانداری، محمد اسلامی در جلسه کارگروه آرد و نان استان بر ضرورت ارتقا کیفیت نان تاکید کرد و یاد آور شد: بهبود کیفی نان، ایجاد رضایت در مردم و اقتصادی کردن فعالیت نانوایی ها، هدف اصلی در این بخش است.

استاندار بر شناسایی و رفع حلقه مفقوده تحقق کیفیت نان تاکید کرد و خاطرنشان ساخت: باید با سازماندهی، شاخص گذاری و کنترل درست فرآیندها، کیفیت نان را بیش از پیش ارتقا داد.

مقام عالی دولت در مازندران، با بیان این که مهارت تولید نان کیفی و مناسب از طریق آموزش های لازم پیگیری شود، گفت: بر روند تهیه و توزیع گندم، بهداشت فردی و محیط نانوایی ها، پخت کیفی و عرضه مطلوب نان، نظارت دقیق و مستمر صورت گیرد.

رییس کارگروه آرد و نان استان، بر ضرورت مدیریت یکپارچه بر روند تهیه و توزیع گندم و فرآیند پخت کیفی و عرضه نان تاکید کرد و افزود: کارگروهی برای سیاست گذاری، نظارت و پایش فرآیندهای تهیه و توزیع گندم و فرآیند پخت کیفی و عرضه نان تشکیل و شیوه نامه یی برای تحقق این مهم تدوین شود.

استاندار مازندران، تصریح نمود: باید تمهیدات لازم اندیشیده شود تا کسب و کار کارخانجات آرد و نانوایی ها ارزش آفرین و اقتصادی باشد تا موجب دوام تولید و اشتغال در این بخش گردد.

مقام عالی دولت در استان، تناسب بین ظرفیت ها و تقاضا را شرط اصلی اعطای مجوزهای جدید در بخش های مختلف دانست و گفت: مجوزهای نانوایی ها باید بر اساس ظرفیت ها داده شود.

افزودن دیدگاه

دیدگاه ها