آخرین اخبار :
کد خبر : 1038 چهارشنبه 2 خرداد 1397 سیاست
روابط عمومی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

ارتقاي مرتبه علمي عضو هيأت علمي دانشكده علوم پايه

به گزارش روابط عمومي، دكتر سيد كريم حسني نژاد عضو هيأت علمي دانشكده علوم پايه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل، از مرتبه استادياري به مرتبه دانشياري ارتقاء يافت.

به گزارش روابط عمومي، دكتر سيد كريم حسني نژاد عضو هيأت علمي دانشكده علوم پايه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل، از مرتبه استادياري به مرتبه دانشياري ارتقاء يافت.

 

گفتني است پرونده ارتقاي مرتبه علمي دكتر سيد كريم حسني نژاد از مرتبه استادياري به مرتبه دانشياري در شصت و ششمين جلسه هيات مميزه دانشگاه (مورخ ۹۷/۲/۲۶ ) مطرح و با رعايت ضوابط مندرج در آيين نامه ارتقاي مرتبه اعضاي هيأت علمي مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۴ و با استناد به آيين نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها و ساير مقررات مربوطه، صلاحيت علمي ايشان براي احراز مرتبه دانشياري در گروه آموزشي شيمي مورد تاييد قرار گرفته است.

 

روابط عمومي دانشگاه، اين ارتقاء ارزشمند را به دكتر حسني نژاد تبريك عرض مي‌نمايد.

افزودن دیدگاه

دیدگاه ها