آخرین اخبار :
کد خبر : 1026 سه شنبه 1 خرداد 1397 اجتماعی
روابط عمومی دانشگاه مازندران

نخستین نشست علمی - تخصصی "زمینه ها و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی سوء مصرف آب در مازندران"

به گزارش روابط عمومی دانشگاه مازندران، نخستین نشست علمی - تخصصی "زمینه ها و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی سوء مصرف آب در مازندران"، روز شنبه 29 فروردین 97 در سالن باقرالعلوم (ع) دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران برگزار شد.

    به گزارش روابط عمومی دانشگاه مازندران، نخستین نشست علمی - تخصصی "زمینه ها و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی سوء مصرف آب در مازندران"، روز شنبه 29 فروردین 97 در سالن باقرالعلوم (ع) دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران برگزار شد.

      براساس این گزارش، دکتر حیدر جانعلی زاده معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه مازندران با اعلام این خبر افزود: این نشست با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه مازندران، گروه علوم اجتماعی، پژوهشکده مردم شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، دفتر انجمن انسان شناسی ایران در مازندران، دفتر انجمن جامعه شناسی ایران در دانشگاه مازندران و انجمن علمی علوم اجتماعی برگزار گردید.

       دکتر جانعلی زاده خاطرنشان کرد: تاکید اصلی این نشست بر این محور بوده است که استان مازندران به عنوان یک زیست بوم خاص در ایران که از میزان آب نسبتا مناسبی برخوردار بوده است، دارای چشم انداز فرهنگی خاص خود نسبت به بهره بری آب بوده که در سالهای اخیر، فرسایش جدی را عمیقا تجربه کرده است. چالش های این فرسایش نسبت به موضوع آب در استان مازندران در سال های اخیر تحت تاثیر عوامل مختلف از جمله گسترش شهر نشینی، گردشگری، مهاجرت به این استان، تغییر در الگوی زندگی روستایی و برنامه های توسعه و حفر چاه ها و دو نوبت کشت شدن برنج، منجر به خالی شدن آبخوان های زیرزمینی گردید.

       معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در پایان با اشاره به این مطلب که این نشست سعی نموده است با رویکرد علوم اجتماعی(جامعه شناسی و مردم شناسی)، محورهای اجتماعی و فرهنگی که بحران آب در مازندران با آن روبروست را نمایان سازد، گفت: در این نشست، اعضای هیات علمی گروه علوم اجتماعی، مقالاتی را با موضوعات ذیل را ارایه داده اند .

1.دریای خزر و چالش های زیست محیطی پیش روی آن                                  (دکتر احمد رضایی)

2.رویکرد اجتماعی به آب: درس آموزی از گذشته و برنامه ریزی برای آینده     ( دکتر محمود شارع پور)

3.آب و تنش های اجتماعی: شیوه های مواجهه و حل مساله آن                   (دکتر قربانعلی ابراهیمی)

4. تضادهای اجتماعی ناشی از سوء مصرف آب در مازندران                            (دکتر نادر رازقی)

5.حکمرانی آب: چالشهای پیش رو                                                               (دکتر علی اصغر فیروزجاییان)

6.تقارن تغییرات اقلیم و توسعه و تاثیرات آن بر آب مازندران                       (دکتر سید قاسم حسنی)

7.مسایل زیست محیطی با تاکیدی بر آب از منظر جمعیت شناسی               (دکتر یعقوب فروتن)

 

افزودن دیدگاه

دیدگاه ها